Latvijas studentu apvienība

Uz LSA Valdi pieteikušies trīs kandidāti

Šajā sestdienā, 9.aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātē notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā domnieki jeb Latvijas augstskolu studējošo pašpārvalžu deleģētie pārstāvji vēlēs LSA Valdes locekļus. Kandidāti, kuri bija saņēmuši deleģējumu no kāda LSA biedra – studējošo pašpārvaldes, uz kādu no valdes amatiem varēja pieteikties līdz 6.aprīļa plkst. 15.00.

Pamatojoties uz jaunās LSA prezidentes valdes modeli, šogad apvienības valdi veidos četri locekļi:
Viceprezidents;
Akadēmiskā virziena vadītājs;
Sociālā virziena vadītājs;
Iekšējā virziena vadītājs.

Pieteikumus noteiktajā termiņā iesniedza trīs kandidāti. Uz Sociālā virziena vadītāja vietu neviens amata pretendents nepieteicās.

Uz LSA Viceprezidenta vietu ir pieteikusies Marta Megne no Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), kura izvirzījumu uz šo amatu saņēma no RTU Studentu parlamenta. Kā galvenos uzdevumus Viceprezidentes amatā M. Megne izvirzījusi 3 darbības laukus – Iekšējās darbības, studentu pašpārvalžu (SP) darbības un ārējas darbības lauks. Iekšējā darbības laukā plānots strādā pie komandējumu atskata formu pārveidošanas, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu atgriezenisko saiti LSA Domei un aktīvistiem, izveidot citu valstu studentu nacionālo apvienību kartotēku, lai dotu ieskatu par to darbības ilgumu, finansējuma avotiem, projektiem u.c., kā arī strādāt pie tā LSA mājaslapas un reglamentējošo dokumentu tulkošanas angļu valodā, lai padarītu LSA pieejamāku arī ārvalstu studentiem, kuri studē Latvijā. Studentu pašpārvalžu darbības laukā plānotas regulāras tikšanās ar SP Starptautisko virzienu vai līdzīgo virzienu vadītājiem, aptaujas par studiju mobilitāti un citu aktuālo jautājumu risināšana, kas konkrētajā mirklī ir būtiskā kādā no SP. Savukārt ārējā darbības laukā plānots veicināt LSA interešu pārstāvniecību Eiropas Studentu apvienībā (ESU) un citos starptautiskos studentu organizāciju pasākumos, kā arī strādāt ar organizācijām Latvijā, kas atbild par starptautisku procesu ieviešanu augstākajā izglītībā.

Uz Akadēmiskā virziena vadītāju pieteicies Arkādijs Zvaigzne no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), kuru izvirzījusi tās pašas augstskolas Studējošo pašpārvalde. A. Zvaigzne savā darbības vīzijā kā galvenos punktus, pirmkārt, minējis LSA sadarbību ar Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA), strādājot pie akreditācijas noteikumu grozījumiem un studentu iesaisti ārējās kvalitātes novērtēšanā. Otrkārt – plānots sekot līdzi diviem Pasaules bankas pētījumiem – viens ir par augstākās izglītības finansēšanu, kura rezultātā tika izstrādāts trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modelis, un otrs, kas tūliņ sāksies, ir par augstākās izglītības iestāžu pārvaldību. Tāpat A. Zvaigzne uzskata, ka būtiski ir turpināt darbu gan pie studentcentrētas izglītības, gan arī Studējošo pašpārvalžu kapacitātes celšanas.

Iekšējā virziena amatam pieteikumu ir iesniegusi Liene Ieva Kraupša, kura studē Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA). Izvirzījumus uz šo amatu viņai piešķīrusi RISEBA Studējošo pašpārvalde, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Studējošo pašpārvalde. Pirmkārt, savā darbībā viņa vēlas veicināt SP izpratni par LSA un iespējām, kas studentiem paveras iesaistoties šajā organizācijā. Otrkārt, plānots strādāt pie LSA domnieku izpratnes par Domes darbu, tādējādi palīdzot SP sagatavot cilvēkus LSA Domei, lai palīdzētu efektīvāk un ērtāk nodot Domē pieņemtos lēmumus ne tikai saviem SP biedriem, bet arī pārējiem augstskolas studentiem.

LSA Domes sēdes sākums plkst. 11.00 (reģistrācija no plkst. 10.00). Uz LSA Domes sēdi ir aicināts ikviens interesents. Būs iespēja iepazīties ar kandidātiem, izteikt viedokli, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Sēdes video tiešraide tiks nodrošināta arī internetā, kuras saite tiks publicēta LSA sociālo tīklu kontos sēdes dienā.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content