Latvijas studentu apvienība

Vajag palīdzību!

Ja novēro vai piedzīvo pārkāpumu savā augstākās izglītības iestādē, tad ziņo! 

Iespēju ziņot par pārkāpumu savā augstākās izglītības iestādē var veikt gan atklāti, gan anonīmi. Pārkāpumu raksturo neētiska rīcība, kuras rezultātā cietušais tiek diskriminēts, fiziski aizskarts vai citādi tiek pazemots, kā rezultātā nejūtas droši studiju vidē, kā arī tāda rīcība studiju procesā no augstskolas vai personāla, kas neatbilst normatīvajiem aktiem.

If you observe or experience misconduct in your higher education institution, report it!

If you report a violation, the Student Union of Latvia will examine it and, if necessary, forward it in an anonymised form to the student self-government of the relevant higher education institution or to the relevant institutions.

Sadarbībā ar Tiesībsarga biroju, Latvijas Studentu apvienība vēlas norādīt, ka ikkatrs ziņojums par nevēlamu seksuālu rakstura rīcību tiks nodots Tiesībsarga birojam, lai pēc iespējas efektīvāk apstrādātu ziņojumu un rastu risinājumu ziņotajam pārkāpumam.
Par citiem pārkāpumiem tiks informēta Studējošo pašpārvalde vai augstākās izglītības iestādes vadība, lai risinātu iesniegto sūdzību.

In cooperation with the Ombudsman’s Office, the Student Union of Latvia would like to point out that every report of unwanted conduct of a sexual nature will be forwarded to the Ombudsman’s Office in order to process the report as efficiently as possible and find a solution to the reported violation.

For other violations, the Student Council or the management of the higher education institution will be informed in order to address the complaint.

Ja augstākās izglītības iestādē nav pieejams atbalsts, droši iesakām sazināties ar šīm organizācijām.

If support is not available in your higher education institution, then we encourage contacting one of the following organisations.

Centrs “MARTA”
Tālrunis: +371 67 378 539
E- pasts: centrs@marta.lv
Mājaslapa: https://marta.lv/lv/

DIENNAKTS KRĪZES TĀLRUNIS
Tālrunis: 116123
Tālrunis: +371 6 7222922
Tālrunis: +371 2 7722292
E-pasts: skalbes@skalbes.lv
Mājaslapa: https://www.skalbes.lv/

LGBT un viņu draugu apvienība “MOZAĪKA”
Tālrunis: +371 28440340
E-pasts: office@mozaika.lv
Mājaslapa: https://www.mozaika.lv/

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem
Tālrunis: 116006
Katru dienu no 12:00 līdz 22:00
Mājaslapa: https://www.cietusajiem.lv/lv/par-mums/kontaktinformacija/

Jautājumu gadījumā sazinieties ar:

Alens Aleksandrs Čerņa
Latvijas Studentu apvienība / Student Union of Latvia
Iekšējā virziena vadītājs / Head of Internal Affairs
Adrese: Meža iela 1-k1, Rīga
Mob. tālrunis: +371 29 112 113
E-pasts: Alens.Cerna@lsa.lv

Skip to content