Latvijas studentu apvienība

Valdes amatiem saņemti trīs pieteikumi

Jau šonedēļ, 27. aprīlī, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (Āzenes ielā 12, Ķīpsalā) norisināsies Latvijas Studentu apvienības (LSA) domes sēde, kurā viens no darba kārtības punktiem ir valdes vēlēšanas. Noteiktajā termiņā saņemti trīs pieteikumi amatiem – no Kristīnes Pēčas, kā arī šībrīža LSA valdes loceklēm Ilzes Lisovskas un Lienes Vaivodes.

Akadēmiskā virziena vadītāja amatam pieteikusies Liene Vaivode (Rīgas Stradiņa universitāte), kas virzienu vada jau šobrīd. Iesniegtajos dokumentos viņa kā savas prioritātes izvirzījusi sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm un to akadēmisko spēju celšanu, studentu-ekspertu tīkla darbības uzturēšanu un pilnveidi, studiju sasaistes ar zinātni veicināšanu, kā arī iesaistīties nacionāla mēroga procesos, kas skar studējošos. Kopš Vaivodes kandidēšanas uz amatu janvārī, viņas prioritātes nav būtiski mainījušās, tomēr vīzijā darāmie darbi iezīmēti konkrētāk.

Sociālā virziena vadītāja amatam pieteikumu iesniegusi šībrīža virziena vadītāja Ilze Lisovska (Latvijas Universitāte). Viņas pieteikumā izvirzītas trīs prioritārās jomas – jebkuram nodrošināt iespēju kļūt par studentu, padarīt studiju procesu pieejamu visos tā aspektos, kā arī studenta labsajūtas un iespēju attīstīties nodrošināšana. Prioritātes aptver kreditēšanu, studējošo stipendijas, vides un dienesta viesnīcu pieejamību, iespējas studēt jaunajiem vecākiem, kā arī diskriminācijas novēršanu studiju vidē. Arī Lisovskas prioritātes būtiski nav mainījušās.

Iekšējā virziena vadītāja amatam pieteikusies Kristīne Pēča (Latvijas Universitāte). Viņas iesniegtajos dokumentos uzskaitīti pieci būtiskākie darbības virzieni – atgriezeniskās saistes veidošana ar studējošo pašpārvaldēm, darba grupu iekšējā virziena tikšanās reižu rīkošana, LSA rīkoto projektu pārraudzība, aktīvistu un pašpārvalžu kapacitātes celšana un jaunu iniciatīvu īstenošana. Kā savu mērķi Pēča izvirza veidot LSA kā atvērtu, caurredzamu kopienu ar veselīgu un motivējošu iekšējās vides mikroklimatu.

Valdes modelī paredzēts arī starptautiskā virziena vadītāja amats, tomēr tam nav saņemts neviens pieteikums.

Lai gūtu plašāku priekšstatu par katra valdes locekļa pienākumiem, aicinām iepazīties ar to amata aprakstiem!

Domes sēdes darba kārtība

 • 12:00 Domes sēdes atklāšana
 • 12:03 Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
 • 12:05 Balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana
 • 12:10 Valdes locekļu un biroja darbinieku darbības pārskats kopš iepriekšējās domes sēdes
 • 12:35 Finanšu pārskats par periodu kopš iepriekšējās Domes sēdes (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 12:40 Valdes vēlēšanas
 • 14:10 Balsojums par valdes amatu kandidātiem (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 14:15 Pauze un balsošana par valdes amatu kandidātiem
 • 14:45 Valdes vēlēšanu rezultātu apstiprināšana
 • 14:50 Biedru naudas un valdes un biroja darbinieku atalgojuma apmērs 2019./2020. gadā (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 15:05 Pozīcija par doktorantūras realizāciju un promocijas procesu (Ziņo akadēmiskā virziena vadītāja L. Vaivode)
 • 15.25 Informācija par Studentu līderu forumu 2019 (Ziņo projekta organizatori)
 • 15.35 Atskats uz starptautiskajiem pasākumiem (Ziņo starptautiskā virziena vadītāja K. Sproģe)
 • 15:45 Aktuālā informācija par grozījumiem normatīvajos aktos (Ziņo prezidente J. Širina)
 • 16:00 Studējošo pašpārvalžu aktualitātes (Ziņo pašpārvalžu pārstāvji)

Informējam, ka domes sēdes laikā tiks uzņemas fotogrāfijas un videomateriāls, kas tiks izmantots publicitātes nolūkos.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content