Latvijas studentu apvienība

Valdība akceptē studējošo un absolventu reģistra ieviešanu

Šī gada 28. augustā Ministru kabineta komitejā tika skatīti un 5.septembra Ministru kabineta sēdē atbalstīti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos1, kas paredz uzsākt studējošo un absolventu reģistra ieviešanu.

Ar reģistra ieviešanu tiks modernizēta informācijas apmaiņa starp institūcijām. Līdz šim gan studējošajam, gan iestādei ir bijis lieks administratīvais slogs dokumentu un izziņu iesniegšanā un izsniegšanā, piemēram, augstskola gatavoja un izsniedza izziņas studējošajam iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam, Studiju un zinātnes administrācijai, personas datu maiņu gadījumā (piemēram, ja tiek mainīts uzvārds) studējošais iesniedza augstskolā dokumentus papīra formātā. Ar Studējošo un absolventu reģistra tehniskajiem risinājumiem turpmāk tiks samazināts papīra dokumentu apjoms un atvieglota datu sniegšana, ko plānots sākt no 2018. gada janvāra. Līdz ar Studējošo un absolventu reģistra ieviešanu, studējošajam nebūs nepieciešams vērsties augstskolā pēc papīra formāta dokumentiem (izziņām). Informāciju par studējošiem tiešsaistē turpmāk izmantos Valsts ieņēmumu dienests (VID), piešķirot nodokļu atlaides vecākiem par apgādājamiem studējošajiem līdz 24 gadu vecumam, kā arī pašvaldības, piešķirot nodokļu atlaides daudzbērnu ģimenēm par apgādājamiem studējošiem.

Lai iegūtu informāciju par absolventu nodarbinātību pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas, paredzēts, ka tiks veikta IZM, VID, Centrālās statistikas pārvaldes un Nodarbinātības valts aģentūras sadarbība informācijas apmaiņas jomā. Dati par grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu nodarbinātību tiks uzkrāti 10 gadus pēc augstākās izglītības iestādes absolvēšanas. IZM paredzējusi, ka šādi nepersonificētie un grupētie dati sniegs informāciju sabiedrībai un potenciālajiem studējošajiem par ieguvumiem no augstākās izglītības noteiktajā jomā, kā arī nodrošinās politikas veidotājiem un akreditācijas ekspertiem objektīvu informāciju analīzei par personas nodarbinātību un karjeras attīstību laika gaitā. Informācija par absolventu skaitu, ienākumiem, nodarbinātību būs pieejama sabiedrībai apkopotā nepersonificētā veidā par studiju programmām, studiju virzieniem un augstskolām. IZM informāciju plāno izmantot arī studiju kvalitātes monitoringam.

Latvijas Studentu apvienības pārstāvji iesaistījās šo grozījumu projektu izstrādē, sniedzot atzinumus, kuros izteica gan vairākas bažas un iespējamos riskus, gan ierosinājumus, un piedaloties saskaņošanas un Ministru kabineta komitejā un sēdē, kad dokumenti tika apstiprināti.


1 Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 “Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 “Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content