Latvijas studentu apvienība

Veiksmīgi noslēdzies LSA izglītojošais projekts „Akreditācijas seminārs 2013-I”

No 3. līdz 4. maijam Daugavpils Universitātē (DU) un DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) izglītojošais projekts „Akreditācijas seminārs 2013-I”, kura laikā semināra dalībnieki (studenti – eksperti) tika izglītoti studiju kvalitātes novērtēšanas jautājumos. Semināra laikā tika praktizēta reāla studiju virziena novērtēšanas vizītes simulācija, kurā piedalījās attiecīgā studiju virziena studenti, mācībspēki un darba devēju pārstāvji.

AS

Seminārā piedalījās 43 studenti no 15 Latvijas augstskolām (Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Vidzemes Augstskola, Ventspils Augstskola, Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas un Kultūras augstskola, Sociālo Tehnoloģiju augstskola, Biznesa Augstskola Turība, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, Rīgas Celtniecības koledža, RISEBA).

Seminārā ar lekciju par Studiju virziena akreditāciju uzstājās DU prorektore Irēna Kaminska un par Kvalitāti Augstākajā izglītībā –Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Alberts Prikulis. Šajās lekcijās studenti –eksperti ieguva teorētiskās zināšanas, kuras tika pielietotas izspēlējot reālu studiju virziena novērtēšanas vizītes simulāciju.

Šai simulācijai tika izmantots DU Bioloģijas studiju virziens (ABSP Bioloģija, AMSP Bioloģija, DSP Bioloģija). Tās laikā  studenti –eksperti tikās ar programmu docētājiem, darba devējiem, programmu studentiem, tika apskatīta arī materiāli tehniska bāze. Pēc simulācijas pirmās daļas sekoja ekspertu komisijas darbs.

Savu viedokli par semināru izteica arī jaunie studenti –eksperti. „LSA organizētais Akreditācijas seminārs bija lieliska iespēja iepazīties un izprast studiju programmu akreditācijas procesu, kā arī iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas šajā jomā, kuras vēlāk arī tika liktas lietā, izspēlējot interesantu simulācijas spēli. Īpaši aizraujošs izvērtās iepazīšanās ar biologu studiju un darba vietām – Sistemātiskās bioloģijas institūtu, G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centru, Ekoloģijas institūtu u.c.” tā par semināru izsakās Agnese Poikāne DU studente.

 LSA izglītojošā projekta „Akreditācijas seminārs 2013-I”  vadītāja  Ieva Hiļa atzīmēja : „Pateicoties projekta atbalstījiem – A/S Swedbank, DU , DU Studentu Padome, Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments, A/S „Pasažieru Vilciens”, SIA „Antaris”, SIA „Pērnes L” un SIA „Fazer” – bija iespēja īstenot visu ieplānoto. Varu droši apgalvot, ka jaunie studenti –eksperti ir kvalitatīvi sagatavoti dalībai studiju kvalitātes novērtēšanas darbam, kas arī bija semināra galvenais mērķis. ”

 

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content