Latvijas studentu apvienība

Veiktas izmaiņas juristu vienoto eksāmenu regulējošajos noteikumos

Janvāra izstrādāti Ministru kabineta noteikumi Nr. 46 “Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība”, kas paredz ieviest valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kā obligātu profesionālo tiesību zinātņu maģistra studiju programmu sastāvdaļu. Tā nokārtošana būs nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai.

Viens no precizējumiem, kas jaunajos noteikumos aktuāls studējošajiem, paredz, ka kvalifikācijas eksāmena rezultātus paziņo elektroniskajā vidē viena mēneša laikā no kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas kārtošanas dienas.

Noteikumi paredz arī juriskonsulta kvalifikācijas likvidācija, kas nepieciešama, lai spētu pilnībā sasniegt jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas mērķi. Tiek prognozēts, ka pieņemtās izmaiņas palīdzēs paaugstināt jurista izglītības kvalitāti valstī.

Šobrīd paredzēts, ka eksāmens būs obligāta profesionālo tiesību zinātņu maģistra studiju programmu sastāvdaļa, tādēļ tā kārtošana būs nepieciešama jurista kvalifikācijas iegūšanai. Paredzēts, ka eksāmenu pirmo reizi kārtos tie studenti, kas uzsāk studijas 2019. gada rudens semestrī un kārtos eksāmenu 2021. gadā. Eksāmens sastāvēs no 3 teorētiskajiem jautājumiem, kā arī praktiska uzdevuma jeb kāzusa katrā no šādām kvalifikācijas eksāmena apakšsekcijām saskaņā ar jurista profesijas standartu:

    • Krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;
    • Civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības;
    • Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;
    • Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības;
  • Tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture.

Dažas dienas pirms eksāmena studentam tiks paziņots par tiesību avotiem, kuri nepieciešami kāzusa atrisināšanai. Tādējādi tiek veicināts tas, lai students neņem līdzi literatūru, kas nav nepieciešama. Par šādu risinājumu iestājās LSA pārstāvji. Apvienība aktīvi piedalījusies noteikumu izstrādē.

2017. gadā stājās spēkā Augstskolu likuma grozījumi, kas ļauj ieviest vienoto juristu kvalifikācijas eksāmenu. Šis regulējums ļaus nepieciešamības gadījumā ieviest valsts eksāmenu arī citās nozarēs.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content