Latvijas studentu apvienība

Veikti grozījumi akreditācijas un licencēšanas noteikumos, kas padarīs Latvijas augstāko izglītību konkurētspējīgāku

Ministru kabineta sēdē 25. jūlijā apstiprināti grozījumi divos Ministru kabineta (MK) noteikumos – MK noteikumos nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. To mērķis ir padarīt akreditācijas aģentūru neatkarīgāku un veikt uzlabojumus akreditācijas un licencēšanas procesā. Noteikumu grozījumos iekļautas arī Latvijas Studentu apvienības (LSA) nostājā minētās izmaiņas.

Studiju programmu licencēšans noteikumos studējošajiem būtiskākā izmaiņa ir tā, ka turpmāk licencēšanas vizītēs piedalīsie trīs eksperti līdzšinējo divu vietā, no kuriem viens būs LSA deleģēts pārstāvis ─ students ─, un viens Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis. Licencēšanā joprojām būs iespēja piedalīties arī LSA deleģētam novērotājam, kas ir novērtēšanas procesa dalībnieks un sniedz ieteikumus, bet, atšķirībā no ekspertiem, ir bez balstiesībām.

Plašākas izmaiņas veiktas akreditācijas noteikumos. Tās paredz lielāku akreditācijas aģentūras autonomiju novērtēšanas procesa izveidē. Tā izpaužas, piemēram, tādā veidā, ka no noteikumiem izņemta novērtēšanas komisijas kopīgā atzinuma forma par akreditāciju vai licencēšanu. Tā vietā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) veidos vērtēšanas vadlīnijas, kas rezultēsies šo kritēriju lielākā elastībā. Tāpat studējošo anketās par studiju kursiem un programmu turpmāk būs nevis obligāti iekļaujamie jautājumi, bet gan jautājumu tēmas, kas ļaus augstskolai pielāgot anketas studiju programmu specifikai. Turpmāk gan augstskolu, gan studiju virzienu vērtēšanas kritērijos tiek iekļauta ne tikai zinātniskās darbības, bet arī mākslinieciskās jaunrades vērtēšana augstskolās un koledžas, kurās tiek īstenots studiju virziens “Mākslas”. Liela daļa šo grozījumu atzīti par nepieciešamiem arī LSA pozīcijā “Par turpmāku augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā”, kas apstiprināta šī gada 4. martā. To skaitā ir arī aģentūras darbības neatkarības paredzēšana, tas, ka akreditācijas lēmums balstās galvenokārt uz ekspertu grupas ziņojumu un īpaši svarīgi – studējošo pašpārvaldes darbības atbilstību Augstskolu likuma prasībām izvērtēšanu arī studiju virzienu akreditācijā. Līdz šim tas netika darīts, tāpēc izmaiņas veicinās studējošo līdzdalību ne tikai studiju kvalitātes uzlabošanā, bet arī citu viņiem svarīgu lēmumu pieņemšanā augstskolā.

Plānots, ka grozījumu rezultātā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (Standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā) prasībām un Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra varēs kļūt par EQAR (Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra) dalībnieci, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai, cels tās kvalitāti un atpazīstamību citās valstīs, kā arī neierobežos augstskolu autonomiju.

Did you like this article? Share it with your friends!

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Skip to content