Latvijas studentu apvienība

Ziedo LSA

Ja arī Jūs vēlaties un, pats galvenais, spējat atbalstīt Latvijas Studentu apvienību, Jūs varat palīdzēt gan organizācijai, gan atsevišķiem tās rīkotajiem projektiem un saņemt nodokļu atmaksu, jo LSA ir sabiedriskā labuma organizācija.

Rekvizīti ziedojumu pārskaitīšanai:
LATVIJAS STUDENTU APVIENĪBA BIEDRĪBA
Konts: LV37HABA000140J035437
Reģ. nr. 40008010647
Pie maksājuma uzdevuma, lūdzu, norādiet “Ziedojums”

2020. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Igors Uhaņs
Dāvis Freidenfelds
Gunārs Elksnis
SIA DEPO DIY
Gundars Strazdiņš
Reinis Lasmanis
Deniss Celuiko
A/S “Swedbank”

2019. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Deniss Celuiko
Dāvis Vēveris
Kirils Solovjovs
Gustavs Ēvalds
A/S “Swedbank”

2018. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Ilva Grigorjeva
Dāvis Freidenfelds
Sandis Kārkliņš

2017. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Marta Megne
Ēriks Blumbergs
Gundars Strazdiņš

2016. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Rihards Blese
Artis Ozoliņš

2015. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Haralds Gerts
Ēriks Blumbergs

2014. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Rihards Graudiņš
Maira Belova
Gundars Strazdiņš
Mikus Dubickis
Aivars Žimants

2013. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Swedbank, AS
Latvijas finieris, AS
Dainis Jakovels
Edmunds Jansons
Undija Ancēna
Gundars Strazdiņš
Mārtiņš Šmits
Mikus Dubickis
Alise Krauja
Fonds Medicīnas izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam, Nodibinājums

2012. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

Asnate Kažoka
Līga Zaķe
Ieva Baltiņa
Ilona Bauda
Edvards Ratnieks
Diāna Nagle
Elīna Dobulāne
Ēriks Blumbergs
Kaspars Sanders
Gundars Strazdiņš
Jānis Dāboliņš

2011. gadā Latvijas Studentu apvienībai ziedojuši:

SIA Delta tranzīts
Kirils Solvjovs
Mārtiņš Brencis
Ēriks Blumbergs
Anita Līce
Dace Grante
Dainis Jakovels
Mikus Dubickis
SIA Fazer maiznīca
Kaspars Sanders
Aigars Reinis
Igors Grigorjevs
Zane Grigale – Soročina
Agnese Alksne
Dita Erna Sīle
Lāsma Mencendorfa
Jānis Ābele

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, privātpersonas, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, var saņemt nodokļu atlaides, jo pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas līdz 20 procentiem no apliekamā ienākuma lieluma.

Privātpersonai nodokļu atmaksas saņemšanai, aizpildot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, jānorāda ziedotās summas apmērs, deklarācijai jāpievieno lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija un apzīmogots un parakstīts bankas maksājuma uzdevums.

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Šajā gadījumā ienākuma nodoklis tiek samazināts par 85 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no kopējās nodokļu summas.

Uzņēmumiem nodokļu atlaides saņemšanai, aizpildot uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, jānorāda ziedotās summas apmērs, deklarācijai jāpievieno lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija un apzīmogots un parakstīts bankas maksājuma uzdevums.

Manta vai finanšu līdzekļi, kurus nodokļa maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atvieglojumu nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šiem apstākļiem:

1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;

2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju. LSA Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrā variet atrast ŠEIT. Lēmuma par sabiedriskā labuma piešķiršanu LSA kopija. (1.lpp. un 2.lpp.)

Skip to content